記号 / 数字 / A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / X / Y / Z
拡張子表示 / 拡張子変換サイト / ツール・ソフトウェア紹介 / 情報提供者

拡張子・ソフトウェアを検索!

拡張子 「.php3」 - ピーエイチピースリー (File Extension .php3)

Rasmus Lerdorf(ラスマス・ラードフ)氏が設計した動的HTML作成用スクリプト言語「PHP: Hypertext Preprocessor」のVersion.3で作成されたHTMLファイルにつく拡張子。


拡張子名の由来

PHP: Hypertext Preprocessor 3